Inspekce nemovitostí

ZAMÝŠLENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY

Vyhodnocení proveditelnosti stavebních úprav či oprav a odhad finančních nákladů

Klienti někdy potřebují vyhodnotit zejména zamýšlené stavební úpravy, které způsobí zásahy do statiky objektů, například:

 • Vybourání nebo zvětšení otvoru v nosné zdi:  Vyhodnotím zatížení oblasti, druh zdiva a požadovanou šířku otvoru. V případě, že jde takový otvor realizovat, mohu navrhnout překlad a pracovní postup. Jedná se jak o středové nosné zdi (otvory pro dveře, průchody), tak o obvodové nosné zdi (otvory pro okna).
 • Zbourání příčky: Vyhodnotím, zda příčka není nosná nebo zda nemá zavětrovací funkci. U starších staveb se tyto okolnosti vyskytují. Dle zjištění vysvětlím realizovatelné možnosti.
 • Přístavba / nástavba / vestavba: Vyhodnotím možnosti řešení takových realizací, pokud je v kupované nemovitosti plánujete.
 • Opravy statiky staveb: Vyhodnotím možnosti oprav týkajících se statiky staveb, pokud jsou nutné.

 

Dále pak vyhodnocení plánovaných stavebních úprav týkajících se kompletačních konstrukcí, například:

 • Výměna oken
 • Zateplení fasády
 • Zateplení nad stropem na půdě nebo zateplení střešního pláště
 • Výměna střešní krytiny
 • atd.

 

A jakékoliv jiné stavební úpravy nebo stavby, například:

 • Nová koupelna
 • Oplocení
 • Opěrné stěny
 • atd.
NAHORU