Inspekce nemovitostí

PROVEDENÍ KOUPÍ NEMOVITOSTI

Provedení obchodním případem koupě nemovitosti

Přesto, že nejsem vzděláním právník, tak se všemi druhy smluv potřebnými při obchodování s nemovitostmi mám velkou zkušenost, a to i v různých komplikovaných případech.

 

Jedná se tedy o:

  • smlouvy rezervační
  • příp. smlouvy o budoucí kupní smlouvě
  • kupní smlouvy
  • smlouvy o úschově
  • návrhy na vklad do KN
  • předávací protokoly
  • případně smlouvy o zřízení služebnosti (smlouva o zřízení věcného břemene)
  • a o vzájemnou provázanost těchto smluv

 

Smlouvy jsou záležitostí logiky a pozornosti. Pokud ustanovení nejsou v rozporu s NOZ, platí to vždy tak, jak je to ve smlouvě napsáno. Pokud ve smlouvě něco podstatného pro vás chybí, nebo naopak přebývá, může to být problém. Také uvolňování kupní ceny musí být správně vázáno a u komplikovanějších koupí se lze jistit vyjednáním zadržení části kupní ceny vázané na splnění i dalších požadavků, nejen přepis na katastru nemovitostí.

NAHORU