Inspekce nemovitostí

INSPEKCE NEMOVITOSTÍ

O mé službě inspekce nemovitostí

Provádím inspekci při koupi rodinných domů, bytů, komerčních objektů, bytových domů, a také stavebních pozemků.

inspekce nemovitosti vám přinese největší profit, pokud bude provedena před prvním závazkem koupě nemovitosti za určitou kupní cenu, tedy ještě před podpisem např. rezervační smlouvy.

Výjimkou je převzetí nemovitosti od developera v případě smluvních závazků, a většinou i finančního plnění, před dokončením stavby. I v tomto případě je přínos inspekce nemovitosti zřejmý, neboť převzít nemovitost bez evidence případných vad a nedodělků nikdo nechce.

Kupní cenu (nemovitostí nestavěných developerem) většinou poprvé prověřuji, ještě před prohlídkou nemovitosti, alespoň přepočtem ceny uváděných užitných ploch a výměr a vyhodnocením dalších charakteristik, ve vztahu k nabízeným nemovitostem v okolí.

Většinou tedy dovedu dát již předběžnou informaci, zda kupní cena odpovídá, pokud bude nemovitost technicky v naprostém pořádku nebo s vadami, které jsou vidět někdy i z fotografií, ale jsou třeba odstranitelné za určité finanční náklady.

Další vyhodnocení kupní ceny nastává po mém důkladném prověření nemovitosti.

 

 

INSPEKCE NEMOVITOSTÍ

Starší i nové nemovitosti

Rodinný dům - Byt - Komerční objekt - Bytový dům

 

Kontroluji a prověřuji zejména: 

 • Statiku, tedy nosnou konstrukci. Týká se správně nadimenzované, dobře provedené a zdravé konstrukce krovu, stropů, překladů, všech nosných stěn a sloupů, základů, opěrných stěn, pevnosti a výšky zábradlí, apod.
 • Tepelně izolační schopnosti střešního pláště, obvodových stěn, oken, podlah, včetně vyhodnocení správnosti provedení konstrukcí bránících vzniku výraznějších tepelných mostů.
 • Kontrola provedení šikmých či plochých střech.
 • Kontrola funkce (provedení, pokud je k dispozici fotodokumentace) hydroizolace proti zemní vlhkosti či podzemní vodě.
 • Opatření proti šíření kročejového hluku a splnění požadavků útlumu vzduchové průzvučnosti.
 • Požární bezpečnost.
 • Technické zařízení budovy, rozvody médií.
 • Rovinatost povrchů (fasády, střechy, vnitřních omítek stěn a stropů, sádrokartonů, podlah, obkladů a dlažeb), střih spár a vyplnění spár obkladů a dlažeb, provedení přířezů keramiky, hran, apod.
 • Svislost osazení dveřních zárubní, příp. okenních rámů, svislost či vodorovnost povrchů z předchozího bodu.
 • Většinou je třeba zkontrolovat užitnou plochu přeměřením a u rodinného domu i plochu pozemků z katastru nemovitostí.
 • Před podpisem jakékoliv smlouvy klienta ve vztahu k nemovitosti kontroluji i veškeré záznamy z KN, z hlediska věcných i právních vad.
 • Majetkoprávní vztahy příjezdových cest.


Pokud se jedná o novostavbu či stavbu po rekonstrukci, měla by být doložena prodávajícím či developerem fotodokumentace, ideálně všech stavbou zakrývaných konstrukcí. Většinu stavebních vad lze odhalit prohlídkou nemovitosti v reálu, ale samozřejmě, že kvalitní provedení některých částí stavby lze doložit jen fotodokumentací. Úplná absence fotodokumentace, v době kvalitních digitálních fotoaparátů i v každém mobilním telefonu, je podezřelá a dává také příležitost k dalšímu jednání, pokud kupující má i tak o koupi dané nemovitosti zájem.

 

 

INSPEKCE NEMOVITOSTÍ

Při koupi stavebních pozemků

Kontroluji a prověřuji zejména: 

 • Územní plán a stavebnost pozemku.
 • Zda je stavební celý nabízený pozemek nebo jen jeho část.
 • Povolené procento zastavěnosti.
 • Existenci dalších omezení (max. výška staveb a podlažnost, uliční čára, apod.)
 • Dostupnost médií, případně provedení přípojek.
 • Majetkoprávní vztahy příjezdových cest.
 • V případě svažitého pozemku pomohu odhadnout prodražení konkrétní klientem zamýšlené stavby ve vztahu k hodnotě spádu.
 • Svažitost mohu změřit nivelačním přístrojem.
 • Pomohu vyhodnotit pozemek pro váš stavební záměr.
NAHORU