Inspekce nemovitostí

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Technický dozor investora při novostavbě či rekonstrukci

Má služba technického dozoru investora zahrnuje zejména: 

  • Kontrolu správnosti konstrukcí a kvality prováděných prací.
  • Kontrolu čerpání rozpočtu a kontrolu fakturace zhotovitele.
  • Kontrolu souladu s projektem stavby není-li investorem požadováno jinak.
  • Projednání případných investorem požadovaných změn se zhotovitelem stavby, včetně změn rozpočtu v zájmu investora, případně také projednání těchto změn s projektantem stavby.
  • Jakékoliv konzultace na přání investora.

 

Mým cílem je provádět technický dozor investora tak, aby mnou dozorované stavby byly prováděny smysluplně, kvalitně, s úsporou finančních nákladů bez zhoršení kvality a v souladu s požadavky investora danými projektem stavby i nad rámec projektu stavby.
Jestliže není investorem přímo stavební odborník, je technický dozor investora (TDI) velmi důležitou službou.
Pokud máte zájem o mnou prováděný technický dozor investora, rád vám budu nápomocný při realizaci vašich staveb.

S ohledem na dojezdovou vzdálenost provádím technický dozor investora (TDI) pouze pro Prahu, Prahu – Východ  a  Prahu – Západ.

 

NAHORU